PRO DODAVATELE

Všeobecné nákupní podmínky
Zobrazit

General purchasing conditions
Zobrazit

Hlavní zásady pro dodavatele/poskytovatele služeb
Zobrazit

Supplier/service provider guiding principles
Zobrazit

Richtlinien fuer Lieferanten/Dienstleister
Zobrazit

Školení externích firem
Zobrazit

Informing external company employees
Zobrazit

Schullung der Mitarbeiter externen Firmen
Zobrazit