VYRÁBÍME HLINÍKOVÉ OBALY

VYRÁBÍME HLINÍKOVÉ OBALY

Lenka Zemanová

Oddělení kvality

Co má na starost vaše oddělení?

Kvalitu a kontrolu hotového výrobku. Vezmeme si vzorky pouzdra a kontrolujeme parametry podle výkresu, např. výšku. Kontrolujeme zakázku i z hlediska tisku. Jsme zodpovědní za uvolnění zakázky a dohledatelnost problému.

Baví vás ta práce?

Jsem tu už 4 roky a baví mě různorodost práce. To, že nezajedeme do stereotypu, pořád se tu něco děje.

Jak probíhá spolupráce s jinými odděleními?
Když je nějaký nový projekt, tak se sejde skupina, která je k němu zainteresovaná. Každý názor se počítá. Máme tak hrubý přehled o práci jiných oddělení, víme, na koho se obrátit.

Co nejvíce oceňujete na práci pro Ball Aerosol Packaging?

Jako největší výhodu vidím to, že se o nás firma stará, je spolehlivá, vždycky přišla včas výplata. A oceňuji všechny benefity.

V čem vidíte jedinečnost této společnosti?

Pro mě je tohle první zaměstnání a Ball Aerosol Packaging vnímám jako největšího výrobce hliníkových pouzder. Beru to tak, že kdybychom nevyráběli ty plechovky, tak se lidé nebudou mít čím navonět. Zkoumám je často v obchodě, porovnávám kvalitu tisku a podobně. (smích)

Setkáváte si i mimo práci?

Máme firemní vánoční večírek, byla buřtyáda a další. Je jich dost, máme alespoň možnost se vzájemně poznat i z jiné stránky.

Děkujeme za rozhovor.