VYRÁBÍME HLINÍKOVÉ OBALY

VYRÁBÍME HLINÍKOVÉ OBALY

Pavel Gröhling

Oddělení výroby

Jak dlouho zde pracuje a na jaké pozici?

Pracuji zde od roku 2002, takže už nějakých 16 let na pozici směnový mistr, ale převážnou část své práce dělám vizuální management. Snažím se převádět čísla do grafů, aby byla srozumitelná hlavně pro lidi ve výrobě.

V čem vidíte hlavní smysl vaší práce?

Právě v tom množství těch čísel, že se z nich snažím udělat přehledné a ucelené informace.

Dá se nějak popsat váš typický pracovní den?

Z části ano, jsou to pravidelné porady a ty se nemění. Ale zbytek pracovní doby se nedá naplánovat, protože řešíme aktuální problémy, které vzniknou ve výrobě na linkách. Velkou částí mojí pracovní náplně je i obsazování lidí a zajišťování přesčasů, například sháněním brigádníků.

V čem je Ball Aerosol Packaging specifický?

Je to atypický průmysl, který široko daleko v okolí není, proto je i výběr zaměstnanců užšího zaměření pro naši výrobu.

Když se řekne Ball Aerosol Packaging, co se vám vybaví?

Na tohle je těžké odpovědět, to je taková profesní deformace. (smích) V momentě, kdy vidím Ball Aerosol Packaging, tak já si za tím představím tu naši práci, tu plechovku. Když jdu do obchodu, tak koukám po plechovkách.

Jak jste vy  jako zaměstnanec spokojený?

Když to porovnám z doslechu z okolí, tak určitě benefity máme z větší části nadstandardní, některé v jiných firmách nejsou. Ohledně vzdělávání firma nabízí možnost jazykových kurzů, probíhají školení pro vedoucí pracovníky a pro mistry v oblasti řízení a vedení zaměstnanců. A jako další bonus máme možnost podívat se za hranice do jiných závodů. Já sám jsem byl ve Finsku a Indii, takže i v tomto vidím benefit. Na druhou stranu, na čem ještě musíme zapracovat, je vzájemná komunikace.

Jakým způsobem podporuje Ball Aerosol Packaging Velim?

Ball Aerosol Packaging podporuje vzdělávání tady přímo v obci a podílí se na zlepšení obce. Každoročně firma dotuje mateřskou školku a přispěla sponzorskými dary na výstavbu a osvětlení hřiště.

Jak byste popsal vaše oddělení výroby?

Jak v kancelářích, tak mezi mistry a technology panuje vstřícná atmosféra. Troufám si tvrdit, že patříme k jednomu z nejlepších kolektivů tady ve firmě. Držíme při sobě a pomáháme si, vycházíme si vzájemně vstříc. Postupně se také zlepšuje a doufáme, že se ještě zlepší i spolupráce a komunikace s ostatními odděleními.

Co nejvíce tedy oceňujete na svojí práci?

V tom našem oddělení určitě tu spolupráci na velmi dobré úrovni, a že si skutečně navzájem pomáháme a řešíme problémy, že táhneme za jeden provaz.

Řekl byste, že právě typickým zaměstnancem je člověk z výroby?

Protože jsem zažil začátek firmy, kdy celá strategie firmy byla takto postavena, že doopravdy byla výroba upřednostňována po všech stránkách, tak ano. Bohužel, doba je těžká a nyní je vždycky na prvním místě zákazník, dají se dělat kompromisy, ale znáte to, každé oddělení se cítí být nejdůležitější.

Vzpomenete si na váš největší pracovní úspěch?

Naším každodenním úspěchem je to, že se nikdo nezranil, protože bezpečnost tu máme na prvním místě a odcházíme domů z práce s tím, že jsme pro to udělali maximum. Těch věcí, které se tu povedly, byla celá řada. Už jen to, že když jsme začínali, tak nás učili Finové, protože tady nikdo v životě neviděl tu výrobu a po pěti letech jsme se dokázali vyšvihnout. To, co se jinde učí 20 let, tak my jsme se během 10 let dostali na osobní vrchol ve výrobě v tomto oboru. Takže taková národní hrdost, ty zlaté české ručičky.

Děkujeme za rozhovor.