Rok 2020 byl v mnohém jedinečný. Vzpomínat na něj budeme zřejmě dlouho. Co důležitého se událo v minulém roce v naší společnosti? Výčet toho nejzajímavějšího přinášíme v tomto článku.

Pomáháme navenek

Dopady celosvětové pandemie jsou obrovské. My jsme rádi, že jsme alespoň trošku mohli některým organizacím v našem regionu pomoct se zvládnutím tohoto náročného období v rámci akce Covid Relief program.

Největší přehled o organizacích v našem regionu, které potřebují pomoct, máte samozřejmě Vy, naši zaměstnanci. Proto jsme Vás požádali, abyste sami přednesli návrhy, které komunity bychom měli podpořit. Nakonec jsme vybrali 18 projektů, které byly rozděleny do 4 kategorií:

  • Zajištění základních potravin
  • Dodávky zdravotnického materiálu
  • Podpora drobných podnikatelů
  • Ohrožené skupiny

Pomohli jsme např. kolínské nemocnici, hasičům, velimské školce a škole, kolínské Spirále pomoci a Prostoru plus, velimským a vítězovským dobrovolným hasičům, Českému červenému kříži a dalším. Těší nás, že jste se aktivně zapojili také Vy a přispěli jste na transparentní účet města Kolín částkou 20 000 Kč. Tuto částku pak firma „zaokrouhlila“ na 100000 Kč. Z tohoto fondu čerpali podporu ti nejpotřebnější.

Dohromady jsme místním organizacím přispěli částkou, která se blížila k milionu korun. Nutno dodat, že šlo o globální iniciativu celé naší společnosti, Ball takto pomáhal po celém světě!

Pomáháme i Vám, našim zaměstnancům

Také Vám, našim zaměstnancům, jsme se snažili pomáhat, co to šlo. Zdraví kolegů a kolegyň má u nás vždy nejvyšší prioritu. Některá naše opatření se mohla zpočátku setkat s menší nevolí, ovšem v konečném důsledku jste nám za ně děkovali.

Např. jsme ani po červnovém uvolnění restrikcí ze strany vlády neodložili na pracovištích roušky, což bylo zvláště v létě v provozu dost nepříjemné. Také stále klademe důraz na dodržování rozestupů a používání desinfekce.

Od září Vám také rozdáváme měsíčně 20 ks roušek a desinfekce na ruce. Upravili jsme uspořádání jídelny a odpočinkových místností, kde se obyčejně setkává nejvíce lidí. Rovněž jsme na část roku zvýšili dotaci na stravu u všech našich výdejních automatů. V oblasti prevence jsme stále aktivní, využíváme například každodenní čištění ozónem v kantýně. Také využíváme čističky vzduchu v odpočinkových místnostech.

Společnými silami jsme se také dokázali adaptovat na práci online, což byla téměř pro každého ve firmě novinka. V krátkém čase se nám podařilo nakoupit potřebné notebooky, díky kterým můžeme pracovat z domova.

Ti z Vás, kteří pracují ve výrobě, na druhou stranu zase oceňovali, že i jejich nadřízení chodili a chodí během nouzového stavu fyzicky do práce (i když to není nezbytně nutné), a tudíž fungujeme jako tým.

Díky všem opatřením a díky tomu, že je dodržujete, máme ve firmě pouze jednotky pozitivně nakažených. Vám všem našim zaměstnancům patří velký dík, že nám v tomto snažení pomáháte.

I díky tomu jsme nemuseli zastavit žádnou výrobní linku a nemuseli jsme redukovat výrobu. Za velký úspěch považujeme to, že jsme minulý rok přečkali bez výraznějšího omezení výroby. Velkým kladem je, že jsme nemuseli propouštět. Vůči Vám i vůči zákazníkům jsme dostáli veškerým závazkům, což je vzhledem k situaci na trhu vynikající výsledek.

Ballíček

Nová linka znamená méně přesčasů

Úspěšně se nám podařilo nainstalovat novou linku L15000. Linka nebude sloužit k sériové výrobě, budeme ji využívat zejména v době špiček. Čím lépe budeme vyrábět na stávajících linkách, tím měně budeme muset vyrábět na nové lince. Díky nové lince nám výrazně ubyde přesčasů. Linka byla dříve součástí argentinské pobočky, a nyní po částečné modernizaci bude fungovat u nás ve Velimi.

Od nové linky si také slibujeme, že nám přinese úsporu času při přestavbách na jiných linkách. Můžeme ji využít i k inovacím a ke zkouškám nových výrobků, nebudeme muset využít stávající linky, které tak budou moct nadále produkovat naplno.

Linku se nám povedlo nainstalovat a zprovoznit v horizontu 9 měsíců skoro bez podpory externích firem, pouze za pomoci našich kolegů. Obrovský dík patří všem, kteří se podíleli na čištění, modernizaci a rozjezdu linky. Velkou zásluhu na úspěšném spuštění má zejména technické oddělení, které neustále pracuje na odstranění problémů, které se vyskytly při rozjezdu.

Linka 15000 před a po

Automat na balení

Linka L15000 není jediným strojem, který se nám v minulém roce podařilo úspěšně začlenit do výroby. Rovněž jsme implementovali prvního automatického robota ve velimském závodě.

Proč jsme přistoupili k instalaci robota? Zejména z toho důvodu, že to vyžadují naši zákazníci. Robot je schopen bez obsluhy balit palety do plných vrstev, což je směr, kterým se náš průmysl ubírá. Robot dokáže balit nové typy slitin na bázi naší technologie ReAl, které pomocí dřívějšího balení nebylo možné dostatečně zabalit.

Za instalaci děkujeme technickému týmu. Ať nám robot slouží co nejdéle!

Robot

Vylepšujeme životní prostředí

I přes nelehkou dobu a přísná protiepidemická opatření jsme znovu, jako každý rok, udělali Velim zase o něco zelenější. Firma poskytla finance na koupi 35 ovocných a okrasných stromů, které jste ve spolupráci s velimským obecním úřadem pomohli vysázet i Vy.

Děkujeme všem kolegům, kteří si v listopadu našli čas a pomohli s propagací akce i se samotnou výsadbou. Péče o životní prostředí má pro nás i pro Vás vysokou prioritu. Bude se nám dýchat zase o něco lépe!

Více si můžete přečíst v posledních loňských velimských novinách.

Sázení

Nabízíme pomoc při řešení problémů

Ve spolupráci s organizací Prostor plus v Kolíně, kterou jsme předtím rovněž podpořili v rámci programu Covid Relief, jsme se rozhodli, že zřídíme bezplatnou linku pro zaměstnance. Nyní je, s ohledem na dění ve světě, více než jindy náročné vyhnout se stresu či neupadnout do jiných tíživých životních situací.

Od podzimu minulého roku jste mohli v daných časech konzultovat své osobní problémy s profesionálními odborníky z organizace Prostor plus. Ti Vám mohli pomáhat např. s rodinnými či finančními problémy, ale také Vám mohli poradit, na jaké příspěvky od státu máte nárok.

Linka byla dostupná ve vybraných večerních hodinách, dva dny v týdnu. Probírané informace byly samozřejmě striktně důvěrné. Šlo o pilotní projekt, který je od února nahrazen evropským asistenčním programem. Jsme rádi, že v případě těžkých životních situací Vás můžeme odkazovat na odbornou pomoc.

Co nás čeká dále

Skvělou zprávou je, že i přes všechny dílčí problémy, kterým jsme museli čelit, nás největší evropští zákazníci v minulém roce ohodnotili jako nejlepšího dodavatele hliníkových obalů. Podíl na tom neseme všichni.

Již v minulém roce započala rekonstrukce sociálního zázemí, která bude pokračovat i v roce 2021. Kvůli zvýšení bezpečnosti jsme také investovali značnou sumu do skladu kalot. I při veškerých omezeních jsme v roce 2020 zvládli všechny potřebné audity, což je další velký úspěch.

Na korporátní úrovni jsme se rozrostli do Jižní Ameriky. Nejen to je signál, že Ball roste i v této složité době. I do budoucna plánujeme další rozšiřování a růst.

Loňský rok nebyl jednoduchý. Ale troufáme si tvrdit, že nás všechny zocelil. Ještě jednou tedy děkujeme všem kolegyním a kolegům za Vaše příkladné pracovní nasazení. Vážíme si každého jednotlivce a věříme, že společně překonáme toto složité období a že naše firma bude nadále vzkvétat.

Děkujeme