UŽ 20 LET VYRÁBÍME HLINÍKOVÉ OBALY

UŽ 20 LET VYRÁBÍME HLINÍKOVÉ OBALY

Na začátku je jedna hliníková kalota. Na konci je krásná hliníková plechovka s vynikajícím designem a potiskem. Pracujeme v atypickém průmyslu, který široko daleko v okolí nenajdete.

Dokázali jsme se vypracovat na úplný vrchol v tomto oboru, a to považujeme za náš největší úspěch. Naše práce není jednotvárně zaměřená, vnášíme do ní své know how a energii. Jsme hrdí na výsledný produkt, je v něm totiž kousek každého z nás.

ODDĚLENÍ VÝROBY
Neustále posouváme výrobu hliníkových pouzder, hledáme nové postupy, máme k tomu to nejlepší možné technické zázemínejnovější linky. Každý den je pro nás něčím nový, ať už se jedná o přestavby nebo seřizování. Součástí výroby není jen samotná výroba plechovky, ale i její potisk, který zvládáme rychleji, přesněji a kvalitněji. Neustále zlepšujeme kontrolní mechanismy, skenujeme plechovky a snažíme se eliminovat vady. Nedílnou součástí výroby je i oddělení technologie. Technologie výrobku se neustále zdokonaluje a výzvou jsou pro nás nové tvary. Práce v oddělení technologie je hodně rozmanitá, protože díky novým tvarům se mění nejen produkt, ale často i materiál a to nás posouvá stále dopředu. Oddělení výroby je největší ve firmě.
ODDĚLENÍ LOGISTIKY
Společně s kolegy zajišťujeme tvorbu výrobního plánupříjem materiálu, objednáváme suroviny, obalové materiály i tiskové barvy. Součástí naší práce je také zajistit správné naložení aut správnými produkty a odeslat je ke správnému klientovi tak, aby byl zákazník spokojen. Nové projekty jsou pro nás výzvou, ale díky výbornému kolektivu vše zvládáme.
ODDĚLENÍ KVALITY
Naše oddělení je zodpovědné za kvalitu hotového výrobku. Probíhá u nás přísná kontrola klíčových parametrů podle výkresu a probíhá i kontrola tisku. Jsme zodpovědní za uvolnění zakázky. Kvalita je u nás opravdu špičková. Naše práce je velmi různorodá díky novým tvarům a materiálům. Náš tým je velmi přátelský, vycházíme si vzájemně vstříc.
TECHNICKÉ ODDĚLENÍ
Na našem oddělení je práce poměrně pestrá. Zajišťujeme servis na linkách, děláme podporu seřizovačům, pokud potřebují s čímkoliv na linkách pomoci. Jinými slovy, udržujeme stroje v chodu. Staráme se také o nákup náhradních dílů, kreslíme součástky a díly, které si potom necháváme vyrobit. Součástí našeho oddělení jsou i elektromechanici.
R&D ODDĚLENÍ
Naše práce obnáší projektování nových designůnových tvarů pro zákazníka a to buď na základě našeho nebo jeho návrhu. Následně se dělají testy na lince. Naše práce je hodně spojena s cestováním a testováním i v jiných závodech. Je to práce velmi zajímavá a zároveň jedinečná v tom, že každý den děláme neobyčejnou věc, něco nového, co jsme tu ještě neměli. Děláme výzkum, testy nových materiálů, nových laků, nových tvarů. Nejvíce spolupracujeme s oddělením technologie, výrobou a technickým oddělením, ale také se zákazníky, za kterými často také cestujeme. Největším úspěchem jsou pro nás novinky, které vyvineme pro zákazníka úplně od začátku.
ODDĚLENÍ REPROGRAFIE
Máme na starost realizaci potisků na výsledném produktu. Zastupujeme zákazníka od samého počátku objednávky až po finální realizaci produktu na výrobní lince. Zpracováváme grafické podklady od klientů, aby byly aplikovatelné na naši technologii. Není to jednoduché a je to často výzva, ale vždy se dohodneme. Naše práce je hodně specifická a zajímavá, setkáváme se s různými požadavky zákazníků a řešíme s nimi realizaci nápadů.
ADMINISTRATIVA
  • Personální oddělení
  • Finanční oddělení
  • Nákupní oddělení
  • Zákaznické oddělení
  • Engeenering
MANAGEMENT SPOLEČNOSTI
Každý z nás má na starost své oddělení, nicméně stejně důležitá je i spolupráce napříč jednotlivými odděleními. Jsme největším a nejmodernějším závodem a ostatní závody k nám jezdí čerpat praktické zkušenosti. To od nás vyžaduje řešení nejrůznějších situací k vzájemné spokojenosti všech oddělení. Snažíme se našim týmům připravit ty nejlepší pracovní podmínky. Veškerá naše práce je provázaná, všechny procesy jsou propojené, tedy záleží na nás, jak se dokážeme domluvit, případně dospět ke kompromisům tak, aby byli v konečném důsledku spokojeni naši zaměstnanci i zákazníci.

MODERNÍCH LINEK

KMENOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ

PLECHOVEK DENNĚ

SPOLEČNĚ MĚNÍME SVĚT K LEPŠÍMU

Vyrábíme nejmodernější hliníkové obaly na aerosoly z revoluční slitiny hliníku ReAl. Díky vývoji materiálu jsme schopni díky ReAl slitině vyrábět plechovky o 15 – 20 % lehčí než dříve.